RIZIV

RIZIV nomenclatuur  

De nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen is een gecodeerde lijst met de geneeskundige prestaties die (geheel of gedeeltelijk) vergoed worden door de verzekering voor geneeskundige verzorging.

RIZIV erkenning 2207

Analyses die worden uitgevoerd op UZA maar niet betaald worden via RIZIV (zie ondermeer KB art.33bis), worden in principe aangerekend aan de patiënt.  Voor meer informatie,  gelieve u te wenden tot secr.anapat@uza.be