Startpagina

Welkom op de labogids van de dienst voor Pathologische Anatomie (PA) van het UZA. 

Deze gids geeft een overzicht van de verschillende onderzoeken die het laboratorium uitvoert en geeft richtlijnen voor de aanvragende arts over de wijze van aanvragen, de wijze van monstername en over de bewaar- en transportcondities van de monsters.  Meer informatie over de verschillende onderzoeksmethoden (gebruikte techniek, frequentie van uitvoering etc.) kan worden teruggevonden via Analyses.

De kwaliteit van monsters is zeer onderhevig aan fysische factoren zoals temperatuur, uitdroging, druk of tractie uitgeoefend op het weefsel. Monsters van mindere kwaliteit kunnen de patholoog-anatomische analyse bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken. Het is bijgevolg van cruciaal belang dat monsters op een correcte manier worden behandeld en getransporteerd. 

Routinematig worden weefselfragmenten gefixeerd in een formaldehyde-oplossing (NF4), vochten in een alcoholoplossing (Saccomano of AFA) en dit onmiddellijk na afname van de monsters.  

Aangezien niet alle PA-onderzoeken mogelijk zijn op gefixeerd materiaal kan het belangrijk zijn om een monster of een deel ervan ongefixeerd aan te bieden. Dit kan ‘droog’, in een fysiologische oplossing, ingevroren in vloeibare stikstof of op droog ijs.  

Sinds juni 2009 is het laboratorium volgens de ISO-norm 15189 geaccrediteerd (367-MED). Onze accreditatie geldt voor de meeste immuunhistochemische testen, voor FISH-onderzoeken (oa. naar HER2/neu) en andere moleculaire analyses (voor meer informatie zie: Analyses). Dit impliceert dat deze testen onderworpen zijn aan strikte kwaliteitseisen en -controles binnen het laboratorium. Om PA-resultaten te kunnen afleveren die aan deze kwaliteitsnormen beantwoorden, zijn echter ook inspanningen van de aanvragende arts noodzakelijk. Het meezenden van een correct en volledig opgestelde of ingevulde aanvraag voor PA-onderzoek, laat ons toe de ‘pre-analytische fase’ te bewaken en een optimale verwerking van de patiëntenmonsters te verzekeren. 

Vragen of klachten ivm ons laboratorium kan u melden via de rubriek Contacteer ons.