Kwaliteit

BELAC Accreditatie

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen pathologische anatomie is sinds 23 juni 2009 door BELAC geaccrediteerd onder certificaat 367-MED voor de tests die vermeld zijn in de Technische bijlage bij het certificaat.

Op het rapport worden de tests die onder accrediatie worden uitgevoerd gemerkt en is er een verwijzing naar het certificaatnummer.

SCIENSANO Erkenning

De nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen is een gecodeerde lijst met de geneeskundige prestaties die (geheel of gedeeltelijk) vergoed worden door de verzekering voor geneeskundige verzorging. Hier vindt u de meest recente informatie over onze erkenning .

Analyses die worden uitgevoerd op UZA maar niet betaald worden via RIZIV (zie ondermeer KB art.33bis), worden in principe aangerekend aan de aanvrager. Voor meer informatie,  gelieve u te wenden tot secr.anapat@uza.be

CE-IVDR

Verklaring omtrent gebruik van in-huis ontwikkelde in-vitrodiagnostiek testen in het kader van de Europese verordening 2017/746 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek (IVDR).