Openingsuren

De dienst is op werkdagen permanent open tussen 8.00 uur ’s morgens en 17.30 uur ’s avonds en kan telefonisch gecontacteerd worden op het nummer 03 821 37 53, binnennummer 3753.

Stalen kunnen op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.15 uur afgeleverd worden aan de balie (gelijkvloers, bereikbaar via route 100). Alle monsters die voor 16.00 uur op de dienst pathologie aankomen worden dezelfde dag geregistreerd en, indien voldoende gefixeerd, nog verwerkt.

Van maandag tot en met vrijdag van 17.15 tot 08.00 uur en op zaterdag, zon- en feestdagen wordt er een service verleend voor dringende aanvragen. Deze service bestaat uit een beperkt analysepakket. Hiervoor moet de patholoog van dienst gecontacteerd worden (telefoonnummer opvraagbaar via de telefooncentrale (11)).

Dringendheid van de klinische vraagstellling 

Voor sommige biopten kan het klinisch noodzakelijk zijn om nog dezelfde dag een histopathologische diagnose te kennen, bijvoorbeeld bij vraagstelling naar rejectie. Hoewel de biopten dan niet optimaal verwerkt worden, kan een procedure van versnelde doorwerking gestart worden. In deze gevallen dient het weefsel ten laatste om 12.30 uur naar het labo gebracht te worden, waarna de biopten eerst 1 à 2 uur gefixeerd worden.

Aanvragen voor versnelde doorwerking moeten in de voormiddag en zeker voor 12.00 uur aangekondigd worden, door telefonisch contact met het labo en (voor overleg) met de patholoog van dienst, via het secretariaat. Dit dient eveneens te worden aangeduid op het aanvraagformulier.

Indien de afname van het monster pas in de namiddag kan gebeuren, zal de verdere afwerking moeten gebeuren door de laborante en patholoog van wacht. Er wordt in dergelijke gevallen eerst overlegd met de patholoog van wacht. 

Doorlooptijden 

De standaardtermijn waarbinnen de uitslag van een pathologisch onderzoek bekend is, is afhankelijk van verschillende factoren: 

- uur van ontvangst in het labo: voor optimale fixatie en verwerking dienen biopten en vochten ten laatste om 12.30 uur in het labo toe te komen om nog dezelfde dag doorgevoerd te worden tot paraffineblokken, een procedure die overnacht plaatsvindt. Weefsel moet immers een fixatieduur van ten minste 6 uur ondergaan. Om die reden worden biopten die laat in de namiddag toekomen in het labo niet meer dezelfde dag verwerkt.
- Fixatieduur: grote resectiespecimens hebben meer tijd nodig om te fixeren dan kleine biopten. Standaard worden alle resectiespecimens onmiddellijk na aankomst macroscopisch onderzocht, ingesneden om gelijkmatige fixatie van het weefsel mogelijk te maken en gebeurt het afnemen van weefsel voor microscopisch onderzoek en de doorvoering tot paraffineblokken de werkdag nadien. 
- indien bijkomende onderzoeken noodzakelijk zijn, zoals immuunhistochemisch onderzoek, kan de tijd vooraleer een definitieve diagnose bekend is één of twee werkdagen oplopen.

Doorlooptijden voor biopten en niet-gynaecologische vochten die tijdig op het labo toekomen:

- dezelfde werkdag voor biopten met versnelde doorwerking (telefonisch aan te kondigen en aan te duiden op het aanvraagformulier): telefonisch resultaat omstreeks 17.30 uur.
- één werkdag voor dringende biopten zonder versnelde doorwerking (kruis hiervoor het vakje 'dringend resultaat' aan op het aanvraagformulier): telefonisch (voorlopig) resultaat is mogelijk om 11.30 uur één werkdag na monsterontvangst; een schriftelijk definitief rapport hiervan kan ten vroegste afgeleverd worden in de namiddag of twee werkdagen na monsterontvangst als bijkomende immuunhistochemische kleuringen nodig zijn.
- vier werkdagen: een schriftelijk rapport van routinebiopten en -vochten is beschikbaar vier werkdagen na ontvangst in het labo.

Doorlooptijden voor chirurgische resectiespecimens

- ten vroegste, bij tijdige aanlevering aan het labo (namiddag, vóór 17.00 uur), is een telefonisch voorlopig resultaat bij de patholoog verkrijgbaar na twee werkdagen, in de late namiddag.
- voor een schriftelijk definitief resultaat is er een doorlooptijd van vier tot zes werkdagen, afhankelijk van bijkomende onderzoeken.