Afname Recipiënten

Volgende recipiënten zijn te verkrijgen in het magazijn van het UZA of op het laboratorium Pathologische Anatomie en worden gebruikt om monsters in te fixeren, bewaren en transporteren:
 
Recipiënt met ‘cytorich’ fixatief en Cervex-borsteltje
Recipiënt (30 ml) gevuld met RPMI 1640 kweekmedium (15 ml)
Recipiënt (60 ml) gevuld met AFA (30 ml)
Recipiënt (60 ml) gevuld met NF4 (30 ml)
Recipiënt met ‘cytorich’ fixatief (SurepathR, BD) of PreservCytR (ThinPrepR, Hologic) 
Recipiënt met BelzerUW® vloeistof
Recipiënt met glutaaraldehyde 2% (1,5 ml)
Recipiënt met Michel's medium
Steriel recipiënt
Urinepotje
Zak, plastiek

Bij ‘richtlijnen per monster’ vindt u meer informatie ivm het ideale fixatief en recipiënt per monster en per onderzoek.

Voor aanvragende artsen buiten het UZA stelt het pathologie labo een 'koelbox' ter beschikking: een isomodoosje met hierin een koelelement, een lege invriesampulle en recipiënten met:
- RPMI 1640 kweekmedium (15ml in 30ml flesje)
- NF4 (30ml in 60ml recipiënt) 
- glutaaraldehyde 2% (1.5 ml in een flesje)