Biopten

 • Arteria temporalisbiopten

  Histopathologisch onderzoek

  Transportmedium: gefixeerd in formaldehyde 4% (NF4) 
  Bewaring: KT 

 • Beenmergbiopten

  Histopathologisch onderzoek

  Transportmedium: gefixeerd in AFA (Norvanol) 
  Bewaring: KT 
   

 • Biopten cornea, conjunctiva, sclera, ooglid

  Histopathologisch onderzoek

  Transportmedium: gefixeerd in formaldehyde 4% (NF4) 
  Bewaring: KT 

  Peroperatief vriescoupe-onderzoek

  Transportmedium: droog (ongefixeerd) 
  Bewaring: zo snel mogelijk transporteren 

 • Biopten uit hoofd-en halsregio: mondmucosa, (naso)pharynx, maxilla, mandibula

  Histopathologisch onderzoek

  Transportmedium: gefixeerd in formaldehyde 4% (NF4) 
  Bewaring: KT 

  Peroperatief vriescoupe-onderzoek

  Transportmedium: droog (ongefixeerd) 
  Bewaring: zo snel mogelijk transporteren 

 • Blaas- en urethrabiopten

  Histopathologisch onderzoek

  Transportmedium: gefixeerd in formaldehyde 4% (NF4) 
  Bewaring: KT 

 • Borstpunctiecilinders

  Histopathologisch onderzoek

  Transportmedium: gefixeerd in formaldehyde 4% (NF4) 
  Bewaring: KT 

 • Botboorbiopten

  Histopathologisch onderzoek

  Transportmedium: gefixeerd in AFA 
  Bewaring: KT

 • Bronchus- en perifere longbiopten

  Histopathologisch onderzoek

  Transportmedium: gefixeerd in NF4 
  Bewaring: KT

 • Colorectale biopten (endoscopisch)

  Histopathologisch onderzoek

  Transportmedium: gefixeerd in formaldehyde 4% (NF4) 
  Bewaring: KT 

 • Ductus deferens

  Histopathologisch onderzoek

  Transportmedium: gefixeerd in formaldehyde 4% (NF4) 
  Bewaring: KT 

 • Gynaecologische curettageweefsel

  Histopathologisch onderzoek

  Transportmedium: gefixeerd in formaldehyde 4% (NF4) 
  Bewaring: KT 

 • Gynaecologsiche biopten vulva, vagina, cervix, endometrium

  Histopathologisch onderzoek

  Transportmedium: gefixeerd in formaldehyde 4% (NF4) 
  Bewaring: KT 

 • Hartkleppen

  Histopathologisch onderzoek

  Transportmedium: gefixeerd in formaldehyde 4% (NF4) 
  Bewaring: KT

 • Huidbiopten (punch-)

  Histopathologisch onderzoek

  Transportmedium: gefixeerd in formaldehyde 4% (NF4) 
  Bewaring: KT 

  Immuunfluorescentie onderzoek

  Transportmedium: 
  - vers (ongefixeerd)
  - in vloeibare N2
  - in kweekmedium 

  Bewaring: 
  - vers monster: zo snel mogelijk transporteren (indien onmogelijk tijdelijk bewaren op 4°C)
  - in vloeibare N2: in container
  - in kweekmedium: zo snel mogelijk transporteren (indien onmogelijk tijdelijk bewaren op 4°C) 

 • Huidresectiespecimens

  als niet-gefixeerd: in overleg met GSO-patholoog / patholoog van dienst

  Histopathologisch onderzoek

  Transportmedium: gefixeerd in formaldehyde 4% (NF4) 
  Bewaring: KT 

  Indien analyse volgens Breuninger gewenst is moet het geïnkte staal ongefixeerd aangeleverd worden. Het monster wordt bij voorkeur zo snel mogelijk getransporteerd. Indien niet mogelijk kan het monster tijdelijk op 4°C bewaard worden.

  Immuunfluorescentie onderzoek

  Transportmedium:
  - fysiologische oplossing
  - droog 

  Bewaring:
  zo snel mogelijk transporteren (indien onmogelijk tijdelijk bewaren op 4°C) 
  Indicatie:
  - bij blaarzieken: monster dient afgenomen te worden van de rand van de blaar of van normale huid
  - bij huidbiopten met klinisch vermoeden van vasculitis of systeemziekten 

   
  Transportmedium:
  - fysiologische oplossing
  - droog 

  Bewaring: KT 

 • Levercilinders

  Histopathologisch onderzoek

  Transportmedium: gefixeerd in formaldehyde 4% (NF4) 
  Bewaring: KT 

  Genetisch onderzoek

  Transportmedium: ingevroren in vloeibare N2 
  Bewaring: tijdelijk in container gevuld met vloeibare N2 

 • Lymfeklieren

  Bij vermoeden van lymfoom of infectieuze pathologie

  Transportmedium: droog (ongefixeerd) 
  Bewaring: zo snel mogelijk transporteren  

  Histopathologisch onderzoek

  Transportmedium: gefixeerd in formaldehyde 4% (NF4) 
  Bewaring: KT 

  Genetisch onderzoek

  Transportmedium: ingevroren in vloeibare N2 
  Bewaring: tijdelijk in container met vloeibare N2 

  Flowcytometrie

  Transportmedium: droog (ongefixeerd) 
  Bewaring: zo snel mogelijk transporteren (indien onmogelijk tijdelijk bewaren op 4°C) 

  Peroperatief vriescoupe-onderzoek

  Transportmedium: droog (ongefixeerd) 
  Bewaring: zo snel mogelijk transporteren

 • Maagbiopten (endoscopisch)

  Histopathologisch onderzoek

  Transportmedium: gefixeerd in formaldehyde 4% (NF4) 
  Bewaring: KT

 • Mammotoombiopten

  Histopathologisch onderzoek

  Transportmedium: gefixeerd in formaldehyde 4% (NF4) 
  Bewaring: KT 

 • Mediastinale lymfeklieren

  Bij vermoeden van lymfoom of infectieuze pathologie

  Transportmedium: droog (ongefixeerd) 
  Bewaring: zo snel mogelijk transporteren

  Histopathologisch onderzoek

  Transportmedium: gefixeerd in formaldehyde 4% (NF4) 
  Bewaring: KT 

  Peroperatief vriescoupe-onderzoek

  Transportmedium: droog (ongefixeerd) 
  Bewaring: zo snel mogelijk transporteren

 • Miskraamweefsel

  Histopathologisch onderzoek

  Transportmedium: gefixeerd in formaldehyde 4% (NF4) 
  Bewaring: KT 

 • Myocardbiopten

  Histopathologisch onderzoek

  Transportmedium: gefixeerd in formaldehyde 4% (NF4) 
  Bewaring: KT

  Immuunfluorescentie onderzoek

  Transportmedium: vers (ongefixeerd) 
  Bewaring: zo snel mogelijk transporteren (indien onmogelijk tijdelijk bewaren op 4°C) 
  Indicaties: bij vermoeden van een humorale rejectie. Aangezien de aanwezigheid van middelgrote vaten in de coupes essentieel is voor een betrouwbare diagnose, kan voor myocardbiopten geopteerd worden eerst blanco vriesmateriaal te maken van alle monsters alvorens ze te verwerken tot paraffinecoupes. 

  Transportmedium: gefixeerd in formaldehyde 4% (NF4) 
  Bewaring: KT

 • Neurochirurgische biopten: hypofyse, hersenweefsel, ruggenmerg, discus

  Histopathologisch onderzoek

  Transportmedium: gefixeerd in formaldehyde 4% (NF4) 
  Bewaring: KT 

  Peroperatief vriescoupe-onderzoek

  Transportmedium: droog (ongefixeerd) 
  Bewaring: zo snel mogelijk transporteren 

 • Niercilinders

  Staaltype: punctiebiopsie uit niercortex
  Adequate hoeveelheid weefsel: liefst 2 cilinders van minimaal 1cm. Preferentieel 14G of 16G. 18G is vaak te dun voor adequate diagnostiek.
  Wanneer het biopt uit de biopsienaald wordt verwijderd, dient dit voorzichtig te gebeuren, evt met een fijne naald of houten tandenstoker. Gebruik van een pincet veroorzaakt artefacten.
  Uur van afname noteren op aanvraagformulier.

  Manier van aanleveren: in BelzerUW® vloeistof. Geen fysiologisch serum (veroorzaakt osmotische artefacten).
  Onze dienst zal u voorzien van potjes met BelzerUW® vloeistof. Deze hebben een houdbaarheidsdatum van 1 jaar en worden in de koelkast (2-10 graden Celsius) bewaard. 
  1. U doet het nierbiopt in het potje met Belzer vloeistof. Geen gaasjes gebruiken.
  2. Transport dient gekoeld te gebeuren (in coldpack of op smeltend ijs, niet op droogijs) indien de tijd tussen afname en aankomst op het laboratorium pathologie naar verwachting meer dan 1 uur bedraagt. Voor een transporttijd van minder dan 60 minuten is kamertemperatuur aanvaardbaar. Op die manier is het materiaal veilig gesteld.
  3. Op ons laboratorium wordt het biopt dan verder verdeeld voor lichtmicroscopisch onderzoek, immuunfluorescentie-onderzoek en elektronenmicroscopisch onderzoek. 

  BELANGRIJK: 
  Gezien Belzer UW® niet in kleine hoeveelheden verkocht wordt, zal de dienst Pathologische Anatomie van UZA de insturende afdelingen voorzien van Belzer UW®. De aanschaf en het transport hiervan naar uw ziekenhuis nemen wij voor onze rekening. Gelieve tijdig door te geven wanneer de potjes met medium op zijn of wanneer de houdbaarheidsdatum is verstreken (de houdbaarheid van Belzer UW® is 1 jaar). 

  Methode
  Er worden door de nefropatholoog steeds representatieve stukjes (met glomeruli) gepreleveerd voor bijkomende onderzoeken (elektronenmicroscopie, immuunhistochemie]
  Het gefixeerde weefsel voor verdere lichtmicroscopie wordt verwerkt tot een paraffineblok, waarvan coupes gesneden worden.
  Weefsel voor immuunfluorescentie-onderzoek wordt ingevroren en bewaard op -80°C. Hiervan kunnen dan vriescoupes gesneden worden voor het verrichten van immuunfluorescentie-onderzoek.
  Weefsel voor elektronenmicroscopie wordt bewaard op 4°C in 2.5% glutaaraldehyde.

  Wanneer kunt u een uitslag verwachten?
  Bij niet-dringende indicaties (vb. chronische nierinsufficientie of proteïnurie) streven wij er naar u binnen 3 werkdagen een eerste bericht te geven. Binnen 8 werkdagen komt er een uitgebreider rapport met ook de immuunfluorescentie bevindingen. Wanneer elektronenmicroscopisch onderzoek is vereist, ontvangt u de uitslag binnen 8 weken. Wij streven er naar onze doorlooptijden voor EM in de nabije toekomst naar 4 weken of minder te brengen.
  Bij dringende indicaties aanduiden op aanvraagformulier en telefonisch overleggen met de nefropatholoog. Het materiaal voor lichtmicroscopisch onderzoek kan versneld worden doorgewerkt zodat de uitslag in minder dan 24u beschikbaar is. Ook kan er in overleg dringend IF worden verricht.

 • NKO-biopten: sinus-, neusbiopten

  Histopathologisch onderzoek

  Transportmedium: gefixeerd in formaldehyde 4% (NF4) 
  Bewaring: KT

 • Orthopedische biopten: synovium, gewrichtskapsel, peesweefsel

  Histopathologisch onderzoek

  Transportmedium: gefixeerd in formaldehyde 4% (NF4) 
  Bewaring: KT

 • Overige biopten

  Histopathologisch onderzoek

  Transportmedium: gefixeerd in formaldehyde 4% (NF4) 
  Bewaring: KT 

 • Prostaatcylinders

  Histopathologisch onderzoek

  Transportmedium: gefixeerd in formaldehyde 4% (NF4) 
  Bewaring: KT

 • Skeletspierweefsel

  Elektronenmicroscopisch onderzoek

  Weefselbehandeling voor fixatie: idealiter wordt het biopt onmiddellijk in enkele kleine stukjes van 1 mm diameter gesneden. De sneden worden bij voorkeur overlangs door de spierbundel genomen. 
  Transportmedium: gefixeerd in glutaaraldehyde 2% 
  Bewaring: KT 

 • Slokdarmbiopten (endoscopisch)

  Histopathologisch onderzoek

  Transportmedium: gefixeerd in formaldehyde 4% (NF4) 
  Bewaring: KT 

 • Testisweefsel

  Histopathologisch onderzoek

  Transportmedium: gefixeerd in formaldehyde 4% (NF4) 
  Bewaring: KT 

 • Tonsillen, uvula

  Histopathologisch onderzoek

  Transportmedium: gefixeerd in formaldehyde 4% (NF4) 
  Bewaring: KT

 • TUR blaas, TUR prostaat

  Histopathologisch onderzoek

  Transportmedium: gefixeerd in formaldehyde 4% (NF4) 
  Bewaring: KT