Accreditatie

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen pathologische anatomie is sinds 23 juni 2009 door BELAC geaccrediteerd onder certificaat 367-MED voor de tests die vermeld zijn in de Technische bijlage bij het certificaat.

Op het rapport worden de tests die onder accrediatie worden uitgevoerd gemerkt en is er een verwijzing naar het certificaatnummer.