Inleiding

Voor ESR1 mutatieanalyse op FFPE: zie Next-Generation-Sequencing

Voor ESR1 mutatieanalyse op plasma:

Doel:

ESR1 mutatieanalyse mbv ddPCR worden aangevraagd om de 7 meest frequente mutaties op te sporen: c.1138G > C= p.(Glu380Gln) c.1387T > C= p.(Ser463Pro) c.1607T > G= p.(Leu536Arg) c.1610A > G/C/A= p.(Tyr537Cys/Ser/Asn)) c.1613A > G= p.(Asp538Gly) Principe: De test bestaat uit verschillende onderdelen: (1) isolatie van DNA (genomisch DNA uit tumorweefsel of celvrij DNA uit plasma) (2) het DNA wordt verdeeld over 15 000-20 000 oliedruppels (3) in iedere olie druppel worden via PCR enkele fragmenten van het ESR1 gen geamplificeerd (4) aan de hand van fluorescente probes wordt in iedere druppel gedetecteerd of een bepaalde mutatie aanwezig is. Technische opmerking Analyse van ESR1 via celvrij DNA vereist de afgave van tumoraal DNA in de bloedstroom.De hoeveelheid tumoraal DNA die vrijgegeven wordt in de bloedstroom correleert sterk met het stadium van de ziekte en de hoeveelheid (massa) van de tumor. Gezien celvrij tumor DNA een geschatte levensduur van 1-3h heeft, is het noodzakelijk dat ofwel het verkregen bloed DIRECT verwerkt wordt tot plasma en bewaard op lage temperatuur, ofwel afgenomen wordt in bewaartubes voor cfDNA (e.g STRECK / QIagen PAX/ Roche).Voor instructies mbt afname en opsturen van volbloedstalen: Liquid biopsy diagnostisch - STRECK tubes protocol.pdf Toepassingsgebied Mutatieanalyse van ESR1 is therapeutisch belangrijk in gemetastaseerde borstkanker (BC).Bij detectie van mutaties thv het ligand binding domain (LBD) kan overschakeling eerstelijn hormonale therapie (zoals aromatase inhibitoren) naar selective estrogen receptor dewnregulators (SERD zoals fulvestrant) en eventueel toekomstige mutant specifieke antagonisten overwogen worden. De incidentie van ESR1 mutaties bij patiënten die resistent geworden zijn aan eerstelijns hormoontherapie wordt geschat tussen de 20-40%. ESR1 mutatieanalyse aan de hand van digitale droplet PCR heeft als voordeel dat deze methode zeer sensitief is en kan bijgevolg aangewend worden in volgende situaties: - ESR1 analyse van weefselmateriaal afgenomen bij resistentie aan hormoontherapie (aromatase inhibitoren) - ESR1 analyse van plasma ter opvolging: indien na hormoontherapie zoals aromatase inhibitoren geen herbiopsie kan worden afgenomen om resistentiemutaties thv ESR1 te detecten, kan men opteren om deze resistentiemarker via plasma analyse uit te voeren. Literatuurreferentie: Spoerke JM, Gendreau S, Walter K, Qiu J, Wilson TR, Savage H, Aimi J, Derynck MK, Chen M, Chan IT, Amler LC, Hampton GM, Johnston S, Krop I, Schmid P, Lackner MR. Heterogeneity and clinical significance of ESR1 mutations in ER-positive metastatic breast cancer patients receiving fulvestrant. Nat Commun. 2016 May 13;7:11579. Aanrekening Test niet onder accreditatie (maw er is geen RIZIV terugbetaling voorzien). Analyses die worden uitgevoerd op UZA maar niet terugbetaald worden via RIZIV (KB art 33bis), worden in principe aangerekend aan de patiënt. Voor meer informatie, gelieve u te wenden tot sec.anapat@uza.be

Matrix extra

Volbloed of plasma

Aanvraagformulieren

Uitvoerfrequentie

2-wekelijks

Antwoordtijd

​Max 19 werkdagen​

Uitbesteding

​Nee