Inleiding

Standaarduitvoering voor weefsel is mbv Next-Generation-Sequencing. Zie Next-Generation-Sequencing

Indien volbloed, plasma of indien een beperkte hoeveelheid tumorweefsel (Op HE coupe minder dan 5 mm² weefsel (tumor + normaal) of minder dan 10% tumorcellen in de geselecteerde regio) wordt de analyse uitgevoerd mbv digital droplet PCR.

Info mbt digital droplet PCR:

Doel: EGFR mutatieanalyse mbv ddPCR wordt aangevraagd om mutaties op te sporen: exon 18:c.2155G > A/T/C = p.(Gly719Tyr/Cys/Ser) exon 19:deleties thv c.2235_2249 ≈ p.(Glu746_Ala750del) exon 20:c.2369C > T = p.(Thr790Met) exon 21:c.2573T > G = p.(Leu858Arg) c.2582T > A = p.(Leu861Gln) Principe: De test bestaat uit verschillende onderdelen: (1) isolatie van DNA (genomisch DNA uit tumorweefsel of celvrij DNA uit plasma) (2) het DNA wordt verdeeld over 15 000-20 000 oliedruppels (3) in iedere olie druppel worden via PCR enkele fragmenten van het EGFR gen geamplificeerd (4) aan de hand van fluorescente probes wordt in iedere druppel gedetecteerd of een bepaalde mutatie aanwezig is. Technische opmerking: Analyse van EGFR via celvrij DNA vereist de afgave van tumoraal DNA in bloedstroom.De hoeveelheid tumoraal DNA die vrijgegeven wordt in de bloedstroom correleert sterk met het stadium van de ziekte. Gezien celvrij tumor DNA een geschattelevensduur van 1-3h heeft, is het noodzakelijk dat het verkregen bloed DIRECT wordt verwerkt tot plasma en dat het plasma zo snel mogelijk wordt bewaard op lage temperatuur (-80°C). Voor instructies mbt afname en opsturen van volbloedstalen: Liquid biopsy diagnostisch - STRECK tubes protocol.pdf Toepassingsgebied: EGFR mutatieanalyse aan de hand van digitale droplet PCR heeft als voordeel dat deze methode zeer sensitief is en bijgevolg kan aangewend worden in volgende situaties: - EGFR analyse van weefselmateriaal met een beperkte tumorpopulatie: indien het weefselmateriaal een zeer beperkte tumorpopulatie bevat ( < 10%) is het opportuun om EGFR analyse uit te voeren met een techniek die 1% mutatie met grote betrouwbaarheid kan detecteren in FFPE materiaal (versus conventionele RT-PCR). - EGFR analyse aan de hand van plasma op tijdstip van diagnose: indien geen weefsel, ongeschikt weefsel (e.g. ontkalkt materiaal) of weefsel met onvoldoende tumor voorhanden is om EGFR mutatieanalyse uit te voeren op tijdstip van diagnose. Literatuur toont aan dat er gemiddeld 80% concordantie is tussen weefsel- en plasma-analyse voor EGFR via ddPCR in NSCLC (ref). Gezien EGFR detectie in plasma het afgeven van celvrij tumor DNA in de bloedstroom vereist, is deze detectie zeer afhankelijk van het klinische stadium van de patiënt. - EGFR analyse aan de hand van plasma ter opvolging:indien na therapie geen herbiopsie kan afgenomen worden om resistentiemarkers zoals o.a. T790M te detecteren, kan men opteren om resistentiemarkers via plasma analyse uit te voeren. Noot: momenteel is er geen terugbetaling voorzien voor EGFR analyse in follow-up. De analyse zal bijgevolg aan de patiënt aangerekend worden. Literatuurreferentie:
Zhu G, Ye X, Dong Z, Lu YC, Sun Y, Liu Y, McCormack R, Gu Y, Liu X. Highly Sensitive Droplet Digital PCR Method for Detection of EGFR-Activating Mutations in Plasma Cell-Free DNA from Patients with Advanced Non-Small Cell Lung Cancer. J Mol Diagn. 2015;17(3):265-72. Aanrekening: Momenteel is er geen terugbetaling voorzien voor EGFR analyse in follow-up. Analyses die worden uitgevoerd op UZA maar niet terugbetaald worden via RIZIV (KB art.33bis), worden in principe aangerekend aan de patiënt. Voor meer informatie, gelieve u te wenden tot secr.anapat@uza.be

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen pathologische anatomie is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 367-MED voor deze analyse.​

Matrix extra

weefsel Volbloed of plasma

Uitvoerfrequentie

wekelijks

Antwoordtijd

Gemiddelde 5 werkdagen. Maximaal 7 werkdagen​

Gedetailleerde lijst kleuringen/analyses - Bijkomende tekst

​Binnen RIZIV verhaling is het mogelijk om EGFR analyse uit te voeren bij patiënten met een niet-squameuze NSCLC.Dit is maximaal 1x mogelijk per jaar per patiënt.M.a.w., dit is mogelijk bij diagnose alsook bij progressie onder EGFR TKI behandeling indien deze plaatsvindt > 1 jaar na de initiële bepaling.

Voorts bieden wij op de UZA dienst pathologie momenteel ook kosteloos EGFR ddPCR analyse (op bloed of weefsel) buiten RIZIV/INAMI verhaling aan in volgende situaties: - Indien EGFR analyse op weefsel bij de patiënt met niet-squameuze NSCLC een niet-informatief resultaat opleverde. - Het staal afkomstig is van een NSCLC patiënt waarbij- gezien de beperkte grootte van het weefsel staal -een adenocarcinoma component niet kan uitgesloten worden en waarbij de klinische implicatie de waarschijnlijkheid van een EGFR mutatie suggereert (e.g. niet rokers). - De NSCLC patiënt progressie onder EGFR TKI vertoont < 1 jaar na diagnose. - De EGFR analyse op eerder afgenomen bloedstaal bij progressie na EGFR TKI een negatief of niet informatief resultaat voor T790M opleverde.

 

Om deze analyse uit te voeren zonder dat wij de kost van analyse aan de patiënt aanrekenen vragen wij u wel het aanvraagformulier “UZA EGFR buiten RIZIV” toe te voegen alsook volledig in te vullen.

 

RIZIV Nomenclatuur

Analyses die worden uitgevoerd op UZA maar niet betaald worden via RIZIV (KB art.33bis), worden in principe aangerekend aan de patiënt. Voor meer informatie, gelieve u te wenden tot secr.anapat@uza.be

Uitbesteding

Nee​