Inleiding

Doel: Een immuunhistochemisch (= IHC) onderzoek wordt uitgevoerd om de aanwezigheid van bepaalde eiwitten in weefsels (histo-) of cellen (cyto-) aan te tonen.

Principe: Het betreft een in situ methode, waarbij specifieke cel- of weefselantigenen met behulp van chemische reacties met hoge affiniteit en specificiteit door contrastrijke labels zichtbaar worden gemaakt.
Kenmerkend voor deze methode is dat visualisering van deze antigenen gebeurt met behoud van de morfologische details van weefsel en/of cellen. Alle immuunhistochemische reacties maken gebruik van specifieke antilichamen die gericht zijn tegen cel- of weefselgebonden antigenen of weefsel /celeiwitten. De hoge affiniteitsbinding tussen antilichaam en antigeen is van het sleutel-slot principe.

Toepassingsgebied: Een aanvraag voor immuunhistochemisch (IHC) onderzoek gebeurt om een histopathologische diagnose te bevestigen of te staven, of om therapeutische en/of prognostische merkers op te sporen, zoals oestrogeenreceptor of HER2.
- Het IHC-onderzoek volgt in het routine pathologisch onderzoek op de beoordeling van de hematoxyline-eosine gekleurde weefsel-sneden en eventuele aanvullende histochemische kleuringen. Immuunhistochemische kleuringen worden door een patholoog-anatoom of GSO-patholoog-anatoom aangevraagd.
- Er zijn ook aanvragen voor IHC-onderzoek door een patholoog-anatoom verbonden aan een extern labo pathologische anatomie (in uitbesteding), bijvoorbeeld voor EGFR.
- Het aanvragen van immuunhistochemische kleuringen door de clinicus (niet-patholoog) gebeurt steeds in overleg met een patholoog.

Technische opmerking (bij externe coupes): Voor sommige onderzoeken zoals immuunhistochemie voor HER2/neu is het type en de duur van fixatie alsook de tijdsduur tot fixatie een bepalende factor voor het al dan niet optreden van niet-interpreteerbare resultaten (vals-negativiteit of hoge achtergrondreactie). Wanneer er keuze is uit verschillende monsters, dienen bijgevolg paraffineblokken met het best gefixeerde weefsel verzonden te worden.

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen pathologische anatomie is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 367-MED voor een deel van de IHC analyses. Voor een actueel overzicht zie gedetailleerde lijst.

Matrix extra

weefsel

Uitvoeringsfrequentie

dagelijks (exclusief weekend- en feestdagen)

Antwoordtijd

3 werkdagen​

Gedetailleerde lijst kleuringen/analyses - Bijkomende tekst

Accreditering

zie gedetailleerde lijst kleuringen/analyses

Uitvoerende afdeling

Pathologische Anatomie