Inleiding

Doel: Directe fluorescentie in situ hybridisatie (FISH) techniek wordt gebruikt om op semi-kwantitatieve wijze genamplificatie, re-arrangements en deleties van targetgenen in gefixeerde paraffinecoupes aan te tonen.
Principe: De FISH reactie wordt uitgevoerd op paraffinecoupes van gefixeerd materiaal (weefsel) met behulp van een in huis standaardprotocol.

Technische opmerking: Het type en de duur van fixatie is een bepalende factor voor het al dan niet optreden van niet-interpreteerbare resultaten (vals-negativiteit of hoge achtergrondreactie). Wanneer er keuze is uit verschillende monsters, dienen bijgevolg paraffineblokken met het best gefixeerde weefsel verzonden te worden.

Om een betrouwbaar resultaat te bekomen is het essentieel:
- het weefsel te fixeren in 10% gebufferde formol (4% formaldehyde, NF4)
- de tijd tot fixatie van het monster zoveel mogelijk te beperken
- de fixatieduur van het monster tussen de 6u en 72u te houden
HER2/neu FISH-onderzoek wordt bij voorkeur uitgevoerd op tumorresectiemateriaal. De acceptatiecriteria van de ACS/CAP richtlijnen worden gevolgd.

De keuze van het weefsel voor het aanvragen van dit onderzoek wordt naast fixatietype en -duur bepaald door:
- de klinische dringendheid: FISH op (punctie)biopt bij tumor behandeld met neo-adjuvante (chemotherapie),
- de hoeveelheid weefsel: FISH op resectiespecimen als punctiebiopten klein en/of mogelijk niet-representatief voor de gehele tumor.
- het tumortype: FISH op resectiespecimen bij histologisch gemengde tumoren met immuunhistochemische HER2/neu heterogeniciteit (een negatief FISH-onderzoek op de punctiebiopsie dient in dergelijke gevallen herhaald te worden op het resectiestuk).
Literatuurreferenties voor ROS1 FISH:
1) Bergethon et al. “ROS1rearrangementsdefine a unique molecular class of lung cancers”. J Clin Oncol. 2012;30(8):863-70.
2) Davies et al. “Identifying and targetingROS1 gene fusions in non-small cell lung cancer.” Clin Cancer Res. 2012;18(17):4570-9.
3) Davies et al. “MolecularPathways: ROS1Fusion Proteins in Cancer.” Clin Cancer Res. 2013; 19(15):4040-5.

Analyses die worden uitgevoerd op UZA maar niet betaald worden via RIZIV (KB art.33bis), worden in principe aangerekend aan de patiënt. Voor meer informatie, gelieve u te wenden tot secr.anapat@uza.be

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen pathologische anatomie is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 367-MED voor de meeste FISH testen. Zie gedetailleerde lijst voor een actueel overzicht.

Matrix extra

weefsel

Uitvoerfrequentie

wekelijks

Antwoordtijd

- Max 6 werkdagen. Gemiddeld: 4 werkdagen.

Gedetailleerde lijst kleuringen/analyses - Bijkomende tekst

Accreditering

zie gedetailleerde lijst kleuringen/analyses

RIZIV Nomenclatuur

Analyses die worden uitgevoerd op UZA maar niet betaald worden via RIZIV (KB art.33bis), worden in principe aangerekend aan de patiënt. Voor meer informatie, gelieve u te wenden tot secr.anapat@uza.be

Uitvoerende afdeling

Pathologische Anatomie

Uitbesteding

Nee