Labogids Pathologische Anatomie

Rapporttitel

Mijn taken

Resource-id

SmtMyPendingTasks

Resource-id

SmtMyTasksReportDescription

CAML-lijsttype

<Lists ServerTemplate="107"/>

CAML-query

<Where><Or><Eq><FieldRef Name="AssignedTo" LookupId="TRUE"/><Value Type="int"><UserID /></Value></Eq><Membership Type="CurrentUserGroups"><FieldRef Name="AssignedTo"/></Membership></Or></Where><OrderBy><FieldRef Name="DueDate"/></OrderBy>

Doelgroepen

Niet gericht

Rapportomschrijving

Alle taken die aan mij zijn toegewezen in deze site en subsites

Bijlagen

Gemaakt om 31-8-2009 10:02 door Systeemaccount
Laatst gewijzigd op 31-8-2009 10:02 door Systeemaccount