Gynecologisch cytologisch onderzoek
{KlinischeRelevantie}
Matrix:
vocht
Afnamerecipiënt:
Recipiënt met ‘cytorich’ fixatief (SurepathR, BD) of PreservCytR (ThinPrepR, Hologic)
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (exclusief weekend- en feestdagen)
Antwoordtijd
- Screenings- en diagnostische cervixcytologie: 7 werkdagen.