CTNNB1 (beta-catenine) mutatieanalyse
Zie Next-Generation-Sequencing
Matrix:
weefsel
Uitvoerfrequentie:
wekelijks
Antwoordtijd
Zie Next-Generation-Sequencing