HPV-bepaling (cytologie en FFPE)
Toepassingsgebied:
Een aanvraag voor HPV PCR gebeurt oa. op cervicovaginale afnamen voor detectie van hoogrisico HPV-types op cervicovaginale afnamen om in combinatie met een cervixuitstrijkjes te bepalen of vrouwen een verhoogd risico lopen op de ontwikkeling van baarmoederhalskanker of op aanwezigheid van hooggradige cervixpathologie. Dit wordt enkel uitgevoerd bij de aangetoonde aanwezigheid van atypische cellen in de cervicovaginale afname(n), bevestigd in tweede lezing of als halfjaarlijkse vervolgtest bij reeds eerder aangetoonde aanwezigheid van atypische cellen.
Een aanvraag voor HPV PCR kan ook gebeuren in niet-cervicale cellen cytologie stalen zoals biopten (FFPE).   ​
Cepheid HPV Xpert test (cervixcytologie Thinprep Medium):
De Xpert HPV test van Cepheid maakt gebruik van de E6/E7 regio’s. De test is IVD gelabeld voor gebruik van Thinprep medium en werkt met afzonderlijke cartridges per staal. Het startmateriaal is cytologiemedium, waardoor geen DNA isolatie nodig is en stalen niet langer gepoold moeten worden. Dit heeft als voordeel dat de kans op contaminatie verkleint en een resultaat sneller beschikbaar zal zijn. De test detecteert de types 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 en 68. De resultaten worden in 5 pools weergegeven: P1: 16; P2: 18/45; P3: 31, 33, 35, 52 of 58; P4: 51 of 59 en P5: 39, 56, 66 of 68. Verder maakt de kit gebruik van een ‘Sample Adequacy Control’ (SAC) om de aanwezigheid van humane cellen na te gaan alvorens een HPV resultaat te genereren. Indien de Cepheid HPV Xpert test positief is, worden een volledige HPV typering en kwantitatieve bepaling mbv de Sacace test automatisch uitgevoerd.
High en low risk HPV typering mbv Sacace test (cervixcytologie en FFPE):
Voor de HPV typering wordt gebruik gemaakt van de Sacace HPV Real-TM assays. Deze kit maakt eveneens gebruik van de E6/E7 regio’s en is een realtime amplificatietest voor detectie en genotypering van 14 hoogrisico HPV types (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 and 68) en de twee laagrisico genotypes geassocieerd met genitale wratten (6 en 11). Voor de 14 hoogrisico HPV types wordt eveneens een kwantitatieve waarde gerapporteerd (in log HPV/105 cellen).
Matrix:
Cervixcytologie (Thinprep) en FFPE
Antwoordtijd

Screening + volledige HPV typering van cervixcytologie: TAT = 14 werkdagen.

Enkel HPV bepaling:
Cervixcytologie met Cepheid HPV Xpert test: frequentie: dagelijks. Antwoordtijd: 2 werkdagen
Cervixcytologie volledige typering met Sacace test: frequentie: 1x/week. Antwoordtijd: 9 werkdagen
FFPE: volledige typering met Sacace test: frequentie: 1x/week. Antwoordtijd: 9 werkdagen

Gedetailleerde lijst kleuringen/analyses:

Analyses die worden uitgevoerd op UZA maar niet betaald worden via RIZIV worden aangerekend aan de patiënt.  Dit geldt voor all HPV bepaling op FFPE en HPV bepaling op cervixcytologie indien niet aan de voorwaarden van het RIZIV is voldaan. Voor meer informatie,  gelieve u te wenden tot secr.anapat@uza.be.

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen pathologische anatomie is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 367-MED voor deze analyse.​