Histopathologisch onderzoek
Doel: Een histochemisch onderzoek wordt uitgevoerd om de aanwezigheid van bepaalde structuren, molecules, micro-organismes en/of eiwitten in weefsels of cellen aan te tonen.
 
Principe: Door gebruik te maken van kleurstoffen met verschillende kleureigenschappen kunnen bepaalde weefselbestanddelen specifiek worden aangekleurd, waardoor deze bestanddelen veel duidelijker waarneembaar worden met een lichtmicroscoop. Een veelgebruikte combinatie van hematoxyline-eosine kleurt de kernen blauw en het cytoplasma rood.
 
Toepassingsgebied: Om tot een histopathologische diagnose te komen wordt er op weefsel-snedes routinematig een hematoxyline-eosine kleuring uitgevoerd. Aanvullend kunnen andere histochemische kleuringen worden uitgevoerd om de diagnose te bevestigen of te staven.
 
 
Matrix:
weefsel
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (exclusief weekend- en feestdagen)
Antwoordtijd
- Voor biopten: 80% binnen 4 werkdagen
- Voor resectiespeciemsn: 80% binnen 6 werkdagen
Uitvoering In Urgentie:
enkel na telefonisch overleg met patholoog
Gedetailleerde lijst kleuringen/analyses: