MGMT hypermethylatie

Doel: MGMT methylatie analyse wordt aangevraagd om hymermethylatie thv de promoter regio van MGMT op te sporen.

 
Principe: De test bestaat uit verschillende onderdelen. (1) Eerst wordt genomisch DNA geïsoleerd uit het tumorweefsel.  (2) Bisulfide conversie waarbij gemethyleerde C nucleotides worden omgezet naar T nucleotides (3) Een methylatie specifiek PCR waarbij enkel gehypermethyleerde promoter regio van MGMT wordt geamplficieerd.  In dezelfde reactie wordt eveneens een controlegen (ACTB) geamplificeerd om de kwaliteit van het template te evalueren.
 
Technische opmerking: Het percentage tumorcellen aanwezig in de paraffinecoupe bepaalt mede de detectielimiet van deze test. Paraffineblokken waarin zones met een hoog percentage tumorweefsel aanwezig zijn zorgen voor de meest betrouwbare resultaten. Wanneer er keuze is uit verschillende monsters, dienen bijgevolg paraffineblokken met dense zones tumorweefsel verzonden te worden.
 
Om genomisch DNA van goede kwaliteit te bekomen is het eveneens aangewezen:
- het weefsel te fixeren in 10% gebufferde formol (4% formaldehyde, NF4)
- de tijd tot fixatie van het monster zoveel mogelijk te beperken
- de fixatieduur van het monster tussen de 6u en 72u te houden
 
Toepassingsgebied:
Methylatie van DNA gebeurt op cytosine residu’s en dit voornamelijk in kleine DNA regio’s (<500bp) die een verrijking van CpG dinucleotides bevatten. Deze regio’s bevatten een GC concentratie van >55% en worden CpG eilanden genoemd.
 
De promotor regio van het MGMT gen bevat een CpG rijk gebied. Hypermethylatie van deze regio inhibeert de transcriptie/expressie van het MGMT eiwit. Via mRNA expressie analyse en een lucferase reporter assay werd aangetoond dat de CpG 73-90, meer specifiek CpG 83, 86, 87 en 89, het meest kritisch zijn in de transcriptionele controle van het MGMT gen (Malley DS et al, 2011).

 

O6-Methylguanine-Methyltransferase (MGMT) is een DNA herstel proteïne die een prognostische rol speelt in glioblastoma. Bepaling van MGMT promoter hypermetylatie  is ondermeer belangrijk voor gliale tumoren gezien stalen met MGMT hypermethylatie beter reageren op alkylerende therapeutica (chemotherapie), radiotherapie en temolozomide.

  

Literatuurreferenties:
1. Esteller M et al Inactivation of the DNA-repair gene MGMT and the clinical response of gliomas to alkylating agents. N Engl J Med. 200; 343:1350-4.
2. Hegi ME et al MGMT gene silencing and benefit from temozolomide in glioblastoma. N Engl J Med. 2005; 352:997-1003.
3. Rivera AL et al. MGMT promoter methylation is predictive of response to radiotherapy and prognostic in the absence of adjuvant alkylating chemotherapy for glioblastoma. Neuro Oncol. 2010; 12:116-21.
4. Christians An et al Prognostic value of three different methods of MGMT promoter methylation analysis in a prospective trial on newly diagnosed glioblastoma. PLoS One. 2012; 7:e33449.
5. Thon N et al Personalized treatment strategies in glioblastoma: MGMT promoter methylation status.Onco Targets Ther. 2013; 6:1363-1372.
6. Parrella P et al High specificity of quantitative methylation-specific PCR analysis for MGMT promoter hypermethylation detection in gliomas. J Biomed Biotechnol. 2009:531692.
7. Cankovic M et al The Role of MGMT Testing in Clinical Practice, A Report of the Association for Molecular Pathology  J Mol Diagn 2013, 15(5):539-555
8. Hegi ME et al Correlation of O6-Methylguanine Methyltransferase (MGMT) Promoter Methylation With Clinical Outcomes in Glioblastoma and Clinical Strategies to Modulate MGMT Activity J Clin Oncol. 2008; 26(25): 4189-4199
 
Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen pathologische anatomie is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 367-MED voor deze analyse.​
 

Analyses die worden uitgevoerd op UZA maar niet betaald worden via RIZIV (KB art.33bis), worden in principe aangerekend aan de patiënt.  Voor meer informatie,  gelieve u te wenden tot secr.anapat@uza.be

 

 

Matrix:
weefsel
Uitvoerfrequentie:
wekelijks
Antwoordtijd

Max 10 werkdagen​

Uitbesteding:

Nee​