KIT en/ of PDGFRA mutatiebepaling
{KlinischeRelevantie}
Matrix:
weefsel
Aanvraagformulier:
- Intern aanvraagformulier
- Extern aanvraagformulier
Uitvoerfrequentie:
wekelijks
Antwoordtijd
Zie Next-Generation-Sequencing
Uitbesteding:
Nee

Gedetailleerde lijst kleuringen/analyses:
Nvt