Vriescoupe-onderzoek
Doel: Vervaardigen van coupes voor:
- snelle diagnostiek (peroperatoir vriescoupe-onderzoek)
- de uitvoering van technieken waarvoor vers, niet-gefixeerd of niet in alcohol geïmpregneerd weefsel nodig is
 
Principe: Door snel invriezen, wordt het weefsel hard gemaakt waardoor het dun gesneden kan worden (+/- 5-10μm).

Toepassingsgebied: Vriescoupes worden uitgevoerd op vers weefsel op aanvraag van de clinicus, in overleg met de patholoog:
- Vriescoupes voor peroperatoir onderzoek bij:
    - vraag naar uitgebreidheid van het ziekteproces: beoordeling snijranden, beoordeling schildwachtlymfeknopen,…
    - vraag naar peroperatieve weefselidentificatie: bv opzoeken parathyroidweefsel,
    - vraag naar representativiteit van het monster.
Vriescoupes zijn enkel geïndiceerd wanneer het richting kan geven aan het peroperatoir beleid. Bij twijfel, bespreek de indicatiestelling met de patholoog van dienst.
- Vriescoupes voor immuunfluorescentie-onderzoek op biopten (bvb. nier- en huidweefsel).
- Vriescoupes voor sommige histochemische, immuunhistochemische of enzymatische kleuringen
 
Technische beperkingen:
- Weefsel dat veel vet bevat, kan moeilijk gesneden worden waardoor een adequate histologische beoordeling vaak niet mogelijk is.
- Verkalkt weefsel is niet geschikt voor peroperatoir onderzoek omdat het eerst ontkalkt moet worden.
- Het invriezen van weefsel leidt bovendien tot weefselverlies en tot artefacten bij het latere paraffine-onderzoek.
Matrix:
weefsel
Aanvraagformulier:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (exclusief weekend- en feestdagen)
Antwoordtijd
De vriescoupe-procedure duurt ongeveer 20 minuten, maar neemt meer tijd in beslag als het om meerdere vriescoupes tegelijk gaat (bijvoorbeeld snijranden).
Uitvoering In Urgentie:
ja