Klinische autopsie
Het uitvoeren van een klinische autopsie gebeurt na een aanvraag door een erkend arts-specialist van het UZA of van buiten het ziekenhuis.
 
De obductie omvat routinematig een lichaamsautopsie met een macroscopische beschrijving, microscopische beschrijving en een epicrise, elk afzonderlijk gerapporteerd.
Een hersenobductie wordt enkel verricht wanneer geïndiceerd en gebeurt na overleg tussen aanvrager en patholoog-anatoom. Gedetailleerd macro- en eventueel microscopisch onderzoek van de hersenen gebeurt na een grondige fixatieduur van minstens 6 weken.
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (exclusief weekend- en feestdagen)
Antwoordtijd
Indien de aanvraag gebeurt voor 9u30 's ochtends wordt de autopsie nog dezelfde dag uitgevoerd.
 
Op het einde van de obductie wordt de aanvragende arts door de patholoog (in opleiding) gecontacteerd voor een mondeling bespreking van de macroscopische bevindingen.