Niercilinders
Omschrijving:
Staaltype: punctiebiopsie uit niercortex
Adequate hoeveelheid weefsel: liefst 2 cilinders van minimaal 1cm. Preferentieel 14G of 16G. 18G is vaak te dun voor adequate diagnostiek.
Wanneer het biopt uit de biopsienaald wordt verwijderd, dient dit voorzichtig te gebeuren, evt met een fijne naald of houten tandenstoker. Gebruik van een pincet veroorzaakt artefacten.
Uur van afname noteren op aanvraagformulier.
 
Manier van aanleveren: in BelzerUW® vloeistof. Geen fysiologisch serum (veroorzaakt osmotische artefacten).
Onze dienst zal u voorzien van potjes met BelzerUW® vloeistof. Deze hebben een houdbaarheidsdatum van 1 jaar en worden in de koelkast (2-10 graden Celsius) bewaard.
1. U doet het nierbiopt in het potje met Belzer vloeistof. Geen gaasjes gebruiken.
2. Transport dient gekoeld te gebeuren (in coldpack of op smeltend ijs, niet op droogijs) indien de tijd tussen afname en aankomst op het laboratorium pathologie naar verwachting meer dan 1 uur bedraagt. Voor een transporttijd van minder dan 60 minuten is kamertemperatuur aanvaardbaar. Op die manier is het materiaal veilig gesteld.
3. Op ons laboratorium wordt het biopt dan verder verdeeld voor lichtmicroscopisch onderzoek, immuunfluorescentie-onderzoek en elektronenmicroscopisch onderzoek.
 
BELANGRIJK:
Gezien Belzer UW® niet in kleine hoeveelheden verkocht wordt, zal de dienst Pathologische Anatomie van UZA de insturende afdelingen voorzien van Belzer UW®. De aanschaf en het transport hiervan naar uw ziekenhuis nemen wij voor onze rekening. Gelieve tijdig door te geven wanneer de potjes met medium op zijn of wanneer de houdbaarheidsdatum is verstreken (de houdbaarheid van Belzer UW® is 1 jaar).
 
Methode
Er worden door de nefropatholoog steeds representatieve stukjes (met glomeruli) gepreleveerd voor bijkomende onderzoeken (elektronenmicroscopie, immuunhistochemie]
Het gefixeerde weefsel voor verdere lichtmicroscopie wordt verwerkt tot een paraffineblok, waarvan coupes gesneden worden.
Weefsel voor immuunfluorescentie-onderzoek wordt ingevroren en bewaard op -80°C. Hiervan kunnen dan vriescoupes gesneden worden voor het verrichten van immuunfluorescentie-onderzoek.
Weefsel voor elektronenmicroscopie wordt bewaard op 4°C in 2.5% glutaaraldehyde.
 
Wanneer kunt u een uitslag verwachten?
Bij niet-dringende indicaties (vb. chronische nierinsufficientie of proteïnurie) streven wij er naar u binnen 3 werkdagen een eerste bericht te geven. Binnen 8 werkdagen komt er een uitgebreider rapport met ook de immuunfluorescentie bevindingen. Wanneer elektronenmicroscopisch onderzoek is vereist, ontvangt u de uitslag binnen 8 weken. Wij streven er naar onze doorlooptijden voor EM in de nabije toekomst naar 4 weken of minder te brengen.
Bij dringende indicaties aanduiden op aanvraagformulier en telefonisch overleggen met de nefropatholoog. Het materiaal voor lichtmicroscopisch onderzoek kan versneld worden doorgewerkt zodat de uitslag in minder dan 24u beschikbaar is. Ook kan er in overleg dringend IF worden verricht.
Categorie:
Biopten