Myocardbiopten
Omschrijving:
Histopathologisch onderzoek
Transportmedium:
gefixeerd in formaldehyde 4% (NF4)
Bewaring:
KT
 
Immuunfluorescentie onderzoek
Transportmedium:
vers (ongefixeerd)
Bewaring:
zo snel mogelijk transporteren (indien onmogelijk tijdelijk bewaren op 4°C)
Indicaties:
bij vermoeden van een humorale rejectie. Aangezien de aanwezigheid van middelgrote vaten in de coupes essentieel is voor een betrouwbare diagnose, kan voor myocardbiopten geopteerd worden eerst blanco vriesmateriaal te maken van alle monsters alvorens ze te verwerken tot paraffinecoupes.
 
 
Transportmedium:
gefixeerd in formaldehyde 4% (NF4)
Bewaring:
KT
Categorie:
Biopten