Punctiemateriaal uit de halsregio (van een lymfeklier of tumormassa)
Omschrijving:
Cytopathologsich onderzoek
Transportmedium:
- vers: een deel van punctaat kan gebruikt worden om uitstrijkpreparaat te vervaardigen
- gefixeerd in CytoLyt: indien weinig materiaal
Bewaring:
- vers monster: zo snel mogelijk transporteren (indien onmogelijk tijdelijk bewaren op 4°C)
- monster gefixeerd in cytolietoplossing: KT
Bijkomende, aan de lucht gedroogde uitstrijkpreparaten zijn wenselijk. Er wordt op gelet het materiaal gelijkmatig over het glaasje uit te spreiden door het uitoefenen van minimale druk, teneinde artefacten te vermijden.
 
Categorie:
Vochten