Accreditatie
 

Het laboratorium is sinds 23 juni 2009 door BELAC geaccrediteerd volgens ISO 15189 (367-MED) voor de tests die vermeld zijn in de Technische bijlage bij het certificaat.
Op het rapport worden de tests die onder accrediatie worden uitgevoerd gemerkt en is er een verwijzing naar de norm en het certificaatnummer.